.


Donaties


Spoorwijk, een oude volkswijk in Den Haag. Grote achterstand, multicultureel, veel problemen. Sinds 2000 woont en werkt hier een klein team van christenen, dat zichzelf In de Praktijk noemt en dat zich met hart en ziel inzet voor de wijk. Vanuit hun werk is hier een groeiende gemeente ontstaan, vol met onkerkelijke buurtbewoners. Mensen in de bijstand, in de schuldsanering en afhankelijk van de voedselbank. Mensen die uw hulp hard nodig hebben om de kerk financieel te ondersteunen.

Al het werk binnen In de Praktijk wordt uitgevoerd door vrijwilligers, ook Martin, de voorganger, is vrijwilliger en krijgt niet betaald voor zijn diensten. Jaarlijks heeft In de Praktijk €10.000,- nodig om kerk te kunnen zijn in de wijk. Huur van het gebouw op zondag, het ondersteunen van mensen die accuut hulp nodig hebben, pastoraat, diaconie, jeugdwerk en kinderwerk.

Op zich is het bedrag dat we jaarlijks nodig hebben een heel laag bedrag voor wat we allemaal doen in de wijk en voor de wijk. Er zijn eigenlijk maar 100 mensen nodig die jaarlijks €100,- willen investeren in onze kerk.

Helpt u ook mee?

Wij draaien als kerk voornamelijk op giften. Hierbij helpt elk bedrag hoe groot of klein. Ook vragen we bedrijven vrijblijvend contact met ons op te nemen als ze ons op een andere manier willen steunen dan financieel.

Bankrekening NL72 INGB 0007 9562 16
tnv Stichting Vorm
o.v.v In de Praktijk kerk

ANBI kenmerk

Wij hebben als kerk een ANBI kenmerk waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Meer informatie

Neem vrijblijvend contact met ons op over mogelijkheden van donaties.

Ik ben geen robot