Club van 100


Matthi­js Vlaardinger­broek
Oprichter In de Prak­tijk
Al sinds 2000 is een klein team van toegewijde christenen met hart en ziel in de Haagse wijk Spoorwijk aan het werk om hier het Koninkrijk van God te dienen. God heeft hun inzet gezegend en over de jaren is hier een groeiende gemeenschap van wijkbewoners ontstaan, die samen God zoeken en Hem dienen.
Vanwege de doelgroep – mensen in de bijstand en soms ook in de schuldhulpsanering – kan In de Praktijk financieel niet voor haarzelf en voor de mensen in de wijk zorgen. Zij heeft onze externe financiële hulp hard nodig. Zelf ben ik ook lid van deze club van 100 en ik kan het van harte aanbevelen. Het is een mooie investering in Gods koninkrijk!”
Mar­gri­etha Rein­ders
Predikant en pio­nier
‘De kerk heeft toekomst in kleine liefdevolle gemeenschappen zoals “In de Praktijk ” die Jezus volgen door naast mensen te staan en hun leven te delen. Hier krijgt het evangelie handen en voeten’.

Jan Wol­sheimer
Directeur Missie Ned­er­land
‘In de Praktijk brengt het evangelie van Jezus écht in de praktijk! Geen vergadercultuur, maar een club mooie mensen die de hand aan de ploeg slaan en keer op keer in de bres spring voor kwetsbare mensen.

Oeds Blok
Coör­di­na­tor Urban Expres­sion Ned­er­land
‘Toen ik hoorde hoe In de Praktijk gemeente van Jezus is tussen de mensen en met mensen dacht ik: ‘Hier geloof ik in!’ In de Praktijk is nog steeds een voorbeeld voor mij. Betrokken zijn bij hen als donateur is een voorrecht!’

Wilt u ook lid worden van onze club van 100 en de in de Praktijk kerk in Spoorwijk daarmee steunen.

Bezoek de pagina Donaties