Buurtcamping (kort verslag)

By 16 september 2020Kerknieuws
Van 12 tot en met 14 sep­tem­ber was de jaar­lijkse buurt­camp­ing neergestreken op het veld bij Don Bosco. Ondanks dat dit lat­er in het jaar was dan gebruike­lijk, had­den we prachtig kam­peer-weer. De ten­ten waren opgezet en diverse buurt­be­won­ers ver­sch­enen bepakt en beza­kt voor een week­end­je kam­peren “om de hoek”.

Er was weer een gevarieerd pro­gram­ma met aller­lei activiteit­en voor jong en oud: van trashure hunt tot een optre­den van iemand die een hakoei kwam voor­lezen, van Bul­gaarse danser­essen, kinderbin­go.

Op zondag kon­den de bezoek­ers van de buurt­camp­ing in ons eigen kleine paradi­js­je geni­eten van een fam­i­lieshow van het Vrolijk the­ater. Jan-Mar­cel Vel­linga trad samen op met pop Paula en Bon­go, kon­ing van Con­go in een leuke humoris­tis­che magis­che show met een bij­bels tin­t­je.

Na de show lat­er die mid­dag heeft de in de prak­tijk kerk de buurt­camp­ing BBQ geor­gan­iseerd voor alle camp­ing­gas­ten. Veel van de In de Prak­tijk­ers waren niet alleen aan­wezig maar hebben zich ook ingezet als vri­jwilligers om dit week­end tot een suc­ces te mak­en.

Iedereen nog­maals bedankt hier­voor en voor de gezel­ligheid. We hebben ons weer mogen lat­en zien als een licht­punt in Spoor­wijk en de liefde van Jezus mogen lat­en zien aan de mensen door ons dien­st­baar op te stellen.

Trots op jul­lie!
Het in de Prak­tijk Team
X