.


In de Praktijk agendaOm de week op de woens­da­gavond een sing-in en gebed­savond in de Olt­mansstraat 46. Bel Marike 0637354832 of Jose 0648771260.

Elke woens­da­gavond om 17:30 uur is er soci­aal restau­rant in het Vader­centrum met een 3‑gangenmenu (Veg­an) voor slechts 3 euro.
Regel­matig zal onze voor­ganger Mar­tin Mande hier ook aan­schuiv­en voor een bemoedi­gend en inspir­erend ver­haal.
Aan­melden voor het restau­rant via het Vader­centrum.

Elke vri­jdag­mor­gen vrouwenocht­end in Bij‑1 aan de Gui­do Gezellestraat 36 ‚aan­vang 10.00 uur.
Bel Marike 0637354832 of Jose 0648771260

Regel­matig is er op vri­jda­gavond een dialoogavond waar “ huis­dom­i­nee” Mar­tin Mande spreekt.
Voor infor­matie : www.haagsevaders.nl of neem de fly­er mee van de activiteit­en in het Vader­centrum.

Elke zondag vanaf 10:00 uur ben je van harte welkom om deel te aan onze brunch. Om 10:30 uur start de dienst.

Wilt u meer weten over onze activiteit­en of bijeenkom­sten neem dan gerust con­tact met ons op of kom gezel­lig langs. Wees alle­maal welkom!