.


Wie we zijn


We zijn een kerk met een lach en een traan, we helpen en bemoedigen elkaar, we delen ervaringen en proberen het beste uit iedereen te halen door niet alleen over Jezus te vertellen maar door Zijn liefde te laten zien.
In de Praktijk bestaat uit ongeveer 60 mensen, jong en oud, vrijwel allemaal uit Spoorwijk.
We zijn een evangelische kerk die iets wil betekenen voor Spoorwijk. We willen graag een lichtpuntje zijn in het bestaan van mensen die het moeilijk hebben — financieel of sociaal. We brengen mensen graag in contact met God en zijn kerk, maar ook met elkaar.
We doen dit vanuit wat geschreven staat in 1Petrus 4:10–11:
“Jullie moeten elkaar helpen. God zal ervoor zorgen dat jullie dat kunnen. Want hij heeft aan ieder van jullie een bijzondere kracht gegeven, die je goed moet gebruiken. Als je spreekt, spreek dan woorden van God. En als je mensen helpt, doe dat dan vanuit de kracht die God je geeft. Zo krijgt God op allerlei manieren eer. Want dankzij Jezus Christus kunnen jullie doen wat God wil. Alle eer en macht aan Jezus Christus, voor altijd en eeuwig!”
In de praktijk wordt geleid door een team van enthousiaste mensen, dat de wijk en haar bewoners centraal probeert te stellen vanuit de opdracht: Heb uw naaste lief als uzelf (Gal 5:14).

Ons Team


Klik op een foto van het team voor meer informatie

Martin Mande (voorganger)

Geboren in 1958 in Utrecht en sinds 2013 lid van het lei­der­steam van In de Prak­tijk Spoor­wijk. Hart voor Jezus, hart voor mensen, hart voor Spoor­wijk.
Mag je ’s nachts wakker mak­en voor de For­mule 1 autoraces.
Lievel­ings bij­bel­tekst: Hij geeft mij nieuwe kracht. Psalm 23:3

Marike ten Have (teamlid)

Geboren in 1969 in Den Haag. Sinds 2013 lid van het lei­der­steam. Aanspreekpunt en con­tact­per­soon voor alle Prak­tijk­ers en voor iedereen daar­buiten.
Mag je ’s nachts wakker mak­en voor.…weet je wel zek­er dat je dat wil doen?
Favori­ete bij­bel­tekst: “Lat­en we daarom steeds het goede bli­jven doen, en vol­houden tot de dag dat Chris­tus terugkomt. Zolang we daarop wacht­en, moeten we dus goed zijn voor iedereen, en zek­er voor andere chris­te­nen.” Gal 6:9–10

Rien Star (teamlid)

Geboren in Rijns­burg, 1963. Sinds 2017 in het lei­der­steam.
Stille kracht, meer een doen­er dan een prater, behalve als het over Jezus gaat!
Mag je ’s nachts wakker mak­en voor wit­lof­soep.
Favori­ete bij­bel­tekst: “Wij weten nu dat God alle din­gen doet meew­erken ten goede voor hen die Hem liefhebben” Rom 8:28

José van Dommelen (teamlid)

Geboren in Delft in 1968. Al sinds 2010 betrokken bij In de Prak­tijk, sinds 2013 jaar in het lei­der­steam.
Kan niet stilzit­ten en is een herken­ningspunt voor veel Spoor­wijk­ers.
Mag je ’s nachts wakker mak­en voor lasagne.
Favori­ete bij­bel­tekst: “Ik ben de Weg de Waarheid en het Lev­en.” Joh 14:6