Jordi & Ria
Wij zijn de familie Bosch uit Nederland. We hebben drie kinderen, Timo, Joah en Hanna Elena. Jordi heeft een SPH diploma (Sociaal Pedagogische Hulpverlening) en Ria is een gediplomeerd verpleegster.
God riep Jordi om Hem te dienen in Peru. Verschillende keren reisde Jordi naar Peru om te werken onder de straatkinderen van Lima. Het was tijdens één van deze bezoeken dat hij besefte dat zijn roeping om de kansarmen te helpen werd bevestigd. Ze gingen in opleiding en bereidden zich voor om als een gezin de zending in te gaan.
We kwamen aan in Cienequilla dat aan de rand van Lima ligt en beseften dat God hen daarheen geleid had om in de sloppenwijken te werken en er Zijn licht te laten schijnen.
Op deze manier is het Brazos Abiertos project ontstaan.
‘We zijn erg dankbaar dat God elke dag voor ons zorgt, dat Hij ons naar Peru geleid heeft en voor de kans om onderdeel uit te maken van Zijn werk.’
Erna & Willem
Erna: Toen ik 21 jaar was, ben ik op zoek gegaan naar God, door aan Hem te vragen of Hij aan mij wil laten zien dat Hij echt bestaat. God antwoordde mijn gebed en toonde heel krachtig, dat Hij van mij houdt en een plan met mijn leven heeft! Ik was zo ontzettend blij en dankbaar en kreeg direct het verlangen om dit geweldige nieuws met iedereen te delen!
Op mijn 34e leerde ik Willem kennen en Willem deelde mijn passie voor evangelisatie en zending! Altijd is bij mij het verlangen geweest om de zending in te gaan, om in een ontwikkelingsland te gaan werken onder straatkinderen, tieners en volwassenen.
We hebben 4 keer het land Peru bezocht en God heeft ons hart geraakt en geroepen om in juni 2015 naar Lima in Peru te gaan en mee te gaan werken met het project Brazos Abiertos van Jeugd met een Opdracht in de sloppenwijken van Lima.